Soms is het een warboel in je hoofd: je weet geen raad met je gevoelens van verdriet, pijn, angst, onzekerheid. Je vindt het heel moeilijk hier met anderen over te praten.

Margreet Jansen heeft 29 gedichten geschreven over gevoelens waar veel basisschoolleerlingen zich in zullen herkennen. Ik geef enkele voorbeelden: verdriet omdat je ouders scheiden, omdat je gepest wordt, omdat je stottert of omdat iemand van wie je houdt overlijdt. Onzekerheid omdat je erbij wilt horen en niet weet hoe je je dan moet gedragen of onzekerheid omdat je als jongen verliefd bent op een jongen. Meeleven met kinderen in oorlogsgebieden of ‘arme’ landen of meeleven met vluchtelingenkinderen.

Vier studenten van Iselinge Hogeschool zagen mogelijkheden om met leerlingen in hun stageklassen in gesprek te gaan over deze gevoelige onderwerpen aan de hand van de gedichten van Margreet.  Zij hebben bij de gedichten lessuggesties ontwikkeld die voor leerkrachten zeker bruikbaar zijn, wanneer zij met hun leerlingen in gesprek willen gaan over de onderwerpen die in de gedichten aan de orde komen en waardoor ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan worden gestimuleerd. Ik hoop van harte dat de gedichten uit Warboel, mooi geïllustreerd door Angelique Bosman, gelezen en besproken gaan worden op veel basisscholen.

Mariëlle Dortant – docent taal/lezen Iselinge Hogeschool Doetinchem