Elk jaar in oktober organiseert Stichting Levende Namen in Lochem een herdenkingsavond op de Nieuwe Begraafplaats in Lochem. De prachtige en door fakkels verlichte looproute voert langs heel veel verschillende kunstvormen, die elk op hun eigen manier troosten en ontroeren, zoals bijvoorbeeld het poëzielaantje, waar gedichten worden voorgelezen over rouw en verlies. Dat was ook dit jaar weer heel mooi om te doen, net als het voorlezen van het openingsgedicht Het Legioen, dat ik op verzoek van de organisatie schreef voor al die vrijwilligers die zich jaar in jaar uit belangeloos inzetten om dit mooie en bijzondere evenement steeds weer opnieuw vorm te geven.