MINDZ – Anders kijken, de ander zien!

In het kader van dit door Fit-Art ontwikkelde inspiratietraject voor medewerkers van de St. Marga Klompé, gaf Prof. Dr. Joris Slaets (hoogleraar ouderen geneeskunde aan de RUG), op 30 januari een lezing over empathie in de zorg. Ik had de eer  in theater De Storm te mogen aftrappen met het speciaal voor deze dag geschreven…